Diyabet Nedir Kitapçığı - Büyük Tüp Mide Kitapçığı - Büyük Eklem Ağrılarında PRP Tedavisi - Büyük Dermatoloji - Büyük Sağlıklı Beslenme DySISmap Anne Sütü ve Emzirme Rehberi - Büyük Çarpıntı - Büyük
Eklem Ağrılarında PRP Tedavisi - Küçük Dermatoloji - Küçük Sağlıklı Beslenme DySISmap Anne Sütü ve Emzirme Rehberi - Küçük Çarpıntı - Küçük

SAĞLIK MERKEZİMİZ HAKKINDA

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi, 24 Kasım 1999 tarihinde kurulmuştur.

 

2002 yılı başlarında Eski Sağlık Meslek Lisesi Binası’nda poliklinik hizmeti olarak başlayan sağlık hizmeti sunumumuza, Ocak 2003 tarihinde ameliyathane, yataklı servis hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri eklenmiştir. (Toplam 82 yatak ve 4 ameliyathane odası). 2010 yılına kadar hizmet sunumuna bu binada devam edilmiş, artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2009 yılında toplam 187 yatak (10 Yoğun Bakım+177 servis yatağı) kapasitesine ulaşılmıştır.

 

2010 yılı Şubat ayında, iki yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla ( A Blok ve B Blok) tüm faaliyetlerimiz, 284 yatak kapasitesi ile (36 yoğun bakım yatağı+248 servis yatağı) Ali Şevki Erek Yerleşkesi’nde verilmeye başlanmıştır. Aynı yıl Acil Servis’in açılmasıyla bölgemize kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

 

Bölgemizin sağlık alanında ihtiyaçları ve artan hasta taleplerine cevap verebilmek için, günümüze kadar 1. Seviye Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, 3. Seviye Cerrahi Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi, Kemoterapi Tedavi Ünitesi, Çocuk Acil Servis, Doğum Salonu, 3.Seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 2. Seviye Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır. Palyatif Bakım Merkezi çalışmaları tamamlanmış olup, 2015 yılı içinde hizmete açılmıştır. Radyasyon Onkoloji ve Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz hizmete açılmış, Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Ünitemizde hastalarımıza yüksek doz Radyoaktif İyot Tedavisi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Artan yataklı servis ihtiyacını karşılamak üzere 10 katlı, 32000 m2 kapalı alan ve 501 yatak kapasitesine sahip C Blok yataklı servisler binası 2016 yılı sonunda tamamlanmış olup halkımızın hizmetindedir. Hastanemiz 8 ameliyat odası, 84 yoğun bakım yatağı, 12 adet Palyatif Bakım yatağı olmak üzere toplamda 601 yatak kapasitesi ile A ve C Blok Yataklı Servis Hizmet Binaları, Poliklinik Hizmet Binası, Kemoterapi Tedavi Ünitesi, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Üniteleri ile hizmet sunumuna devam etmektedir.

 

2017 yılı sonuna kadar, mevcuttaki B blok yataklı servisler binası revize edilerek, poliklinik hizmet binası şeklinde kalite standartları çerçevesinde düzenlenecektir.

 

Kalite standartlarının işleyişinin sağlanmasıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon ile hizmet kalitesinin arttırılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

 

 

MİSYONUMUZ

 

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisiyle örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikli tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

 

Etik değerlere bağlı, nitelikli çalışma ekibi ile teknolojik altyapısını sürekli güncelleyen, tedavi edici uygulamaları yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, sağlık hizmetlerinde öncü politikaları geliştirerek hizmet vermek.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,

 

Din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin eşit hizmet sunmak,

 

Hasta haklarına saygılı olmak,

 

Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,

 

Yeniliklere açık olmak,

 

Şeffaflık,

 

Katılımcılık.

 

Takım bilinci,

 

Sorumluluk bilinci,

 

Hesap verebilirlilik,

 

Etik değerlere bağlı olmak,

 

Girişimcilik,

 

Liyakat,

 

Veriye ve bilgiye dayalı karar almak,

 

Güvenirlilik,

 

Sürekli iyileştirme,

 

Kalite anlayışı,

 

Toplumsal sorumluluk,

 

Saygılı ve hoşgörülü olmak,

 

Verimlilik,

 

Çevre bilinci.

 

Fotoğraflar


C Blok Binamız Hizmete GirmiştirC Blok Binamız Hizmete GirmiştirC Blok Binamız Hizmete Girmiştir

İletişim Bilgileri


    Adres: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. Ali Şevki Erek Yerleşkesi Merkez/TOKAT
    E-Posta: hastane@gop.edu.tr
    Telefon: 0 356 212 95 00 - 444 77 60
    Faks: 0 356 212 21 42
    Randevu: 0 356 214 44 00 - 214 48 00
    Özel Muayene: 0 356 214 50 50

Copyright © 2012, 2018 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi.
Tasarım: Hastane Otomasyon Birimi.