Diyabet Nedir Kitapçığı - Büyük Tüp Mide Kitapçığı - Büyük Eklem Ağrılarında PRP Tedavisi - Büyük Dermatoloji - Büyük Sağlıklı Beslenme DySISmap Anne Sütü ve Emzirme Rehberi - Büyük Çarpıntı - Büyük
Eklem Ağrılarında PRP Tedavisi - Küçük Dermatoloji - Küçük Sağlıklı Beslenme DySISmap Anne Sütü ve Emzirme Rehberi - Küçük Çarpıntı - Küçük

Diğer Birimler - Organ ve Doku Bağış Birimi

 

 

 

TIBBİ BİRİMLERİMİZ

 

Acil Tıp

Acil Servis

Adli Tıp

Aile Hekimliği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi Ünitesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım

Çocuk Acil Servisi

Çocuk Yoğun Bakım

Neonatoloji

Yenidoğan Yoğun Bakım

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Diğer Birimler

2.Basamak Yoğun Bakım

3.Basamak Yoğun Bakım

Ameliyathane

Günübirlik Cerrahi Servisi

Kan Transfüzyon Merkezi

Kornea Bankası

Merkezi Sterilizasyon

Organ ve Doku Bağış Birimi

Özel Muayene Birimi

Palyatif Bakım Ünitesi

Enfeksiyon Hastalıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Ünitesi

Genel Cerrahi

Cerrahi Onkoloji

Endoskopi Ünitesi

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Sigara Bırakma Polikliniği

Uyku Laboratuvarı

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Diyaliz Ünitesi

Diyet Polikliniği

Endokrin

Gastroenteroloji

Kemoterapi Ünitesi

Nefroloji

Tıbbi Onkoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğumhane

Kalp ve Damar Cerrahisi

KVC Yoğun Bakım

Kardiyoloji

Kardiyoloji Anjio Ünitesi

Koroner Yoğun Bakım

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Merkez Laboratuvarı

Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı

Hematoloji Laboratuvarı

Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

İdrar ve Moleküler Biyokimya Laboratuvarı

Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Nöroloji

Klinik Nörofizyoloji

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Ünitesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Ünitesi

Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psikolog

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Genetik

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Üroloji

Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi

Fotoğraflar


C Blok Binamız Hizmete GirmiştirC Blok Binamız Hizmete GirmiştirC Blok Binamız Hizmete Girmiştir

İletişim Bilgileri


    Adres: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. Ali Şevki Erek Yerleşkesi Merkez/TOKAT
    E-Posta: hastane@gop.edu.tr
    Telefon: 0 356 212 95 00 - 444 77 60
    Faks: 0 356 212 21 42
    Randevu: 0 356 214 44 00 - 214 48 00
    Özel Muayene: 0 356 214 50 50

Copyright © 2012, 2018 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi.
Tasarım: Hastane Otomasyon Birimi.