SAĞ BANNER

15 EYLÜL PROSTAT KANSER GÜNÜ


Haber Resmi

Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:17 | Okunma Sayısı: 556

15  E Y L Ü L   P R O S T A T   K A N S E R   G Ü N Ü 

Prostat, erkek üremesisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Mesanenin (idrar kesesi) altında yeralır. Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanserigelişebilir. Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikincisıklıkla en sık görülen kanser prostat kanseridir.
Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemeklebirlikte:
• Yaş ilerledikçe risk artmaktadır.
• Birinci derece akrabasında (baba, erkekkardeş, abi) prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğerinsanlara göre iki kat daha yüksektir.
• Doymuş yağlardan (hayvansal gıdalarda bulunanyağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı) ve kırmızı etten zengin,sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir.
Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirtivermez. Kanser dokusu büyüdükçe aşağıdaki bazı şikayetlere yol açabilir:
• Sık idrara çıkma
• Gece idrara kalkma
• Kesik kesik idrar yapma
• Zor idrar yapma
• Ağrılı idrar yapma
• Kanlı idrar
• Kanlı meni
Bu şikayetlerin olması prostat kanseri olduğunugöstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda,üroloji (bevliye) uzmanına başvurulmalıdır.
Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedaviedilebilen bir hastalıktır. Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci dereceakrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren ürolojiuzmanına düzenli muayene olması erken tanı konulması açısından önemlidir.Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatlaçıkarılması veya ışın tedavisi (radyoterapi) erken evrelerde uygulanabilir.Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi (kemoterapi) diğer evrelerde gerekligörülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.
Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı (sebze vemeyveden zengin) beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma (yürüme,koşma, bisiklete binme, yüzme gibi), sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalmaprostat kanseri riskini azaltabilir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kilodaolunup olunmadığı öğrenilebilir.
Özellikle birinci derece akrabalarında prostatkanseri görülenler yüksek risk altında olduğundan 40 yaşınızdan itibarendüzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olmalısınız.