SAĞ BANNER

TEVAR-EVAR TEDAVİ YÖNTEMLERİ BAŞARI İLE HASTANEMİZDE YAPILMAKTADIR.


Haber Resmi

Eklenme Tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 16:57 | Okunma Sayısı: 139

TEVAR-EVAR

Aort damarı kalpten çıkan bütün vücuda kan götüren anadamardır.

Yaş, genetik, hipertansiyon, damar kireçlenmesi(ateroskleroz) gibi sebeplere bağlı olarak aortun çapının artıp genişlemesine aort anevrizması (balonlaşma) diyoruz.

Aort,kalpten çıkar, göğüs ve karın boşluğu boyunca ilerler. Göğüs boşluğu kısmındaoluşan anevrizmalar, “torasik aort anevrizmaları”, karın boşluğu kısmındaoluşanlar ise, “abdominal aort anevrizmaları” olarak adlandırılırlar.

Anevrizmalar yıllar boyunca herhangi bir şikayete yol açmaksızın oluşupbüyüyebilir. Anevrizma (balonlaşma) zamanla daha dagenişlerse patlayarak dışa doğru kanamaya yol açıp hastayı öldürebilir (rüptür)ya da damarın içerisine doğru yırtılabilir (diseksiyon). Bunlardan her ikisi de oldukça tehlikeli patolojiler olup,anında veya çok süratli tedavi gerektiren, hayati tehlike taşıyan durumlardır

Her yıl yaklaşık 15.000 insan rüptüre veya diseke anevrizmanedeni ile ölür. 50 yaşın üzerindeki erkeklerde 10. sıklıkta ölüm nedenidir ve çoğuerken tanı ve medikal tedavi ile önlenebilir. Tanı konulduğu anda anevrizmalargenellikle ilaç veya cerrahi ile başarılı olarak tedavi edilebilirler. Aortanevrizması tanısı konduğunda doktorlar kalp hızını ve kan basıncını azaltacakilaçlar verirler, bu da patlama riskini azaltır. Geniş aort anevrizması tanısıkonulduğunda, genellikle aortun hastalıklı kısmının replase (değiştirilme)edilmesi şeklindeki cerrahi ile tedavi edilebilir.

Balonlaşma veya yırtılma karın içerisindeyseameliyat karnın açılması, göğüs içerisindeyse göğsün açılması bazen herikisinin de açılması ile yapılır. Açık ameliyatta da bu hastalıklı damarçıkartılır ve yerine suni damar takılır.

Yüksek riskli olan açık cerrahi teknik yerine,uygun hastalarda kesi yapmadan kasıktan teller ve kateterler kullanılarakanevrizmanın tedavi edilmesi olan endovasküler onarım yapılabilmektedir.

Burada uygulanan yöntem bir kateter (inceplastik boru) üzerine yerleştirilmiş olan yapay damarın kasıktan atardamariçine oradan da aortanın hastalıklı bölümüne ilerletip, yapay damarın o bölümeyerleştirilmesidir. Bu sayede anevrizma kasıktaki kesiden başka bir kesiyapmadan, içerden tedavi edilebilmektedir.

Bu işlem torasik (göğüs) aort anevrizmalarındauygulandığında TEVAR, abdominal (karın) anevrizmalarında uygulandığında EVARolarak adlandırılmaktadır. 

Hem TEVAR, hem de EVARiçin; ölüm riski (erken mortalite), parapleji (felç), böbrek yetmezliği, kalp,solunum sistemi komplikasyonları ve hastanede kalış süresi  açısından açıkameliyatlara göre anlamlı üstünlüğü söz konusudur.