SAĞ BANNER

Hasta Rehberi

Refakatçi Politikamız

Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

Kadın Doğum Servisinde yatan hastalar için özellikle bayan refakatçi kalması istenmektedir.

Refakatçilerin, adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmaları gerekmektedir.

Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.

Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçiler hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım edebilirler.

Refakatçiler, hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

Refakatçiler, ilgili hekim ya da hemşire bilgisi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidirler.

Refakatçiler, hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

Refakatçiler, hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek-içecek vermemelidir.

Refakatçiler, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

Refakatçilerin, sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Ziyaretçi Politikamız

Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kanunu ve İlgili Mevzuatlar çerçevesinde Yeni Normal Dönemde Ziyaret Saatleri: 19:00 – 20.00 saatleri arasındadır.

Doktoru tarafından, ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastalarımızın yanına ziyaretçi alınmamaktadır.

12 yaş altındaki çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikâyetleri olanlar, bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olanlar, enfeksiyon olmaya yatkın olan kişilerin (bağışıklık sistemi zayıf) hasta ziyareti için başvurmaları sağlıkları açısında sakıncalı olabileceğinden hasta ziyaretinde bulunmamaları önerilmektedir.


Hasta Ziyaretinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

Ziyaret süresi kısa olmalıdır. ( 10-15 dakika )

Her hasta başında bir kişiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.

Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

Hastalarımızın sağlığı ve servis düzeni açısından gürültü yapılmamalıdır.

Hastalara doktorunun ve hemşirenin izni olmadan herhangi bir yiyecek maddesi verilmemelidir.

Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.

Hasta ziyaretlerinde; hastane enfeksiyonlarını önlemek amacı ile hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesinin almış olduğu karar doğrultusunda yatan hasta servislerine canlı ve yapay çiçek kabul edilmemektedir. (Getirdiğiniz çiçekler güvenlik birimine teslim edilip, ziyaret bitiminde alınabilir.)

Gereksiz ve meraklı sorular sorup, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Ziyaretçiler işlem veya muayene sırasında odadan çıkarak hasta mahremiyetine saygı göstermelidir.

Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunmayınız. Ziyaret saatleri hastaların bakım-tedavi, yemek ve dinlenme zamanlarına göre ayarlanmıştır.

İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

Hastanemizde herhangi bir problemle karşılaştığınız zaman size çözüm sunabilecek olan HASTA HAKLARI BİRİMİMİZ hastane poliklinik binasında hizmet vermektedir.

Hastanemizde 4207 sayılı kanun gereğince SİGARA İÇİLMEMEKTEDİR.

Hastanemiz güvenliğiniz için 24 saat güvenlik kamerasıyla izlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz, her türlü paketi kontrol etmeye ve olabilecek olaylara karşı müdahale yetkisine sahiptir.

Tüm bu ana kuralların dışında her kliniğin kendine özgü ziyaretçi kuralları oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaret Prosedürleri

Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 12:30-13:00 saatleri arasındadır.

13:00-14:00 saatleri arasında hastalar, acil girişinde bulunan kamera odasındaki ekran üzerinden ziyaretçilere gösterilmektedir.

Ziyaret saatleri içinde yoğun bakım işleyişinde gelişen ani-acil durumlarda yoğun bakıma ziyaretçi kabul edilmez.

Yoğun bakımda yatmakta olan hastaları ziyaret için; yoğun bakıma aynı anda sadece 1 kişi olmak kaydıyla hastanın birinci dereceden yakınları alınmaktadır(eş, 18 yaş üstü çocuklar, anne-baba, kardeş).

Yoğun Bakım Ünitesine girişte ve hasta ziyaretlerinde galoş giyilmesi gerekmemektedir(Sağlık Bakanlığı/Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14.01.2013 tarih ve 1522 sayılı düzenleme).

Yoğun Bakım Ünitesine girişte ve çıkışta ellerinizi alkol bazlı el antiseptiği kullanarak el hijyeni sağlayınız.

Kendi hastanız dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyiniz.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.Bu nedenle ısrarcı olmayınız

İzolasyon odasında takip edilen hastanızı ziyaret edcekseniz yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde izolasyon kurallarına uyunuz ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanınız.

Ateş,burun akıntısı,öksürük,ishal,kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler.Hastanızın sağlığı için bu şikayetleriniz varsa lütfen ısrarcı olmayınız

Hasta ziyaretlerinizde 5 dk'yı geçirmeyiniz. Acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilirsiniz.

Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

Hastanın Sağlığı İle İlgili Kimlere Bilgi Verilir?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına (eş, çocuklar, anne-baba, kardeş) bilgi verilir.

Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına (eş, çocuklar, anne-baba, kardeş) bilgi verilir.

Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir.

Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi Hastalar Ziyaret Edilmelidir?

Yoğun bakımda yatan hastalar,

Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,

Bağışıklık sistemi bozuk hastalar (kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar),

Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

Kimler Hasta Ziyaretine Gitmemelidir?

15 yaş altı çocuklar,

Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,

Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler.

Sorumluluk ve Haklar

Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi)vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta şirketince belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği'ne istinaden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı:Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı:

Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,

Mahremiyet Hakkı:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya

Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Güvenli Ortam Hakkı:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı:

Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı:

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret Hakkı: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye

Refakatçi Bulundurma Hakkı:

Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet Hakkı:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Akılcı İlaç Kullanımı

Hastane Politikamız

1) Doğru tanıya dayanan,

2) Bireysel farklılıklar da dikkate alınarak uygun ilacın, uygun yoldan, uygun doz ve sürede verildiği,

3) Tedavi başarısının ve hasta uyumunun değerlendirildiği,

4) İlaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen yan etkilerin, ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği ve bildiriminin yapıldığı,

5) Alternatif tedavi seçeneklerinin uygulanabilirliği ve maliyet dikkate alınarak uygun seçimin yapıldığı,

6) Hasta ihtiyaçlarını ve kısıtlı kaynakların kullanımını optimum şekilde dengeleyen bir anlayışı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm personel ve hastalarımıza eğitimler ve görsel araçlar vasıtasıyla kazandırmak ve farkındalık oluşturmaktır.

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HASTALARA ÖNERİLERİMİZ

1) Kullanılmakta olan ve en son kullandığınız ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

2) İlaçlarınızı, yalnızca hekiminizin önerisi ve eczacınızın uyarısı doğrultusunda kullanınız.

3) İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağını ve hangi koşullarda saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz kullanınız.

4) İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan; çiğneyerek, kırarak, bölerek veya suda çözerek kullanmayınız.

5) Tüm ilaçların istenen etkilerinin yanı sıra istenmeyen etkilerinin de olabileceğini unutmayınız. İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğünde eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.

6) Herhangi bir ilaç, vitamin, ilaç dışı gıda takviyesi, bitkisel üzün gibi bütün ürünleri kullanmadan önce hekiminize ve eczacınıza danışınız.

7) Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ve emzirme dönemindeyseniz, uzun süreden beri devam eden bir hastalığınız varsa, besin yada ilaç alerjisi gibi özel durumlarınız varsa, mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

8) Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve sizde başkalarına tavsiyede bulunmayınız.

9) Kendinizi iyileşmiş hissetseniz bile, ilaç (özellikle antibiyotik) kullanımını yarıda kesmeyiniz.

10) İlaçlarınızı kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklama şartlarına uygun bulundurunuz.