444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Hedeflerimiz

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, kalitede önder olmak ve sürdürmek,

Çalışanlarımıza yönelik zorunlu eğitimler hariç olmak üzere yılda en az 40 saat eğitim programı düzenlemek,

Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’in altında tutmak

Yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini %80,poliklinik ve acil hastamemnuniyetini %75 üzerinde tutmak,

Çalışan memnuniyetini %75 ve üzerinde tutmak,

Hizmet süreçlerini değerlendirerek, süreçleri standartlara uygun hale getirmek

Çalışanlarımızı çalışan güvenliğine yönelik olarak her yıl sağlık taramasına tabi tutmak ve gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlamak uygulamak değerlendirmek,

Akılcı ilaç kullanımına yönelik, farkındalık amaçlı hastane içi kapalı devre yayın sistemi ile eğitici programlar sunmak,

Tüm klinik ve polikliniklerimize hizmet alanlarıyla ilgili hasta ve yakınlarına verilmek üzere eğitici broşürleri hazırlamaktır.