444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Kalite Politikalarımız

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, tıbbın tüm alanlarındaki değişimlere ayak uyduran, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını gören ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi politikalar ile büyümeyi hedefleyen, "İLK DEFASINDA VE HER DEFASINDA DOĞRU HİZMET" ilkesini benimsemiş uzman kadromuzla en güvenilir sağlık hizmetini sunarak, güvenilir, kaliteli ve şeffaf hizmet anlayışı ile insanların tercih ettikleri ilk adres, sağlık çalışanlarının kariyer hedeflerinin merkezinde referans gösterilen öncü bir kurum olmak.

İnsan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş ve bilimsel esaslar çerçevesinde etik değerlere bağlı,hasta ve hasta haklarına saygılı "BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ" ilkesini benimsemiş nitelikli ve uzman kadromuzla "KANITA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ" sunmak

Hasta ve hasta yakını memnuniyeti odaklı

"İYİYE, EN İYİYE, HEP BİRLİKTE, ELELE"

İlkesiyle katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla tüm çalışanlarımızın motivasyonu arttırmak ve performansı yükseltmek

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak, çalışanlarımızın ve hizmetten yararlanan hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini ölçmek, memnuniyetlerin yükseltilmesini ve sürekliliğini sağlamak,

Kalite hedeflerimizi ulaşabilmek için gerekli çalışmaları planlamak organize etmek, izlemek, değerlendirmek

İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak

Kurumun süreçlerini tanımlamak, süreç sorumlularını tespit etmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlamak,

Kalite ekiplerinde görev alacak personelin ve tüm çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,

Kalite iyileştirme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,

Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,

Hasta bakım kalitesinin ve kurumsal performansın geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak,

Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla ölçütler geliştirmek ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirmek,

Kalite ekipleri ve birimler tarafından hazırlanan dokümanları kontrol ederek ve yayımlayarak "KONTROL EDİLEBİLİR BİR DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ" oluşturmak.