SAĞ BANNER

SKS Kalite Yönetimi

Kalite Politikalarımız

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, tıbbın tüm alanlarındaki değişimlere ayak uyduran, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını gören ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi politikalar ile büyümeyi hedefleyen, "İLK DEFASINDA VE HER DEFASINDA DOĞRU HİZMET" ilkesini benimsemiş uzman kadromuzla en güvenilir sağlık hizmetini sunarak, güvenilir, kaliteli ve şeffaf hizmet anlayışı ile insanların tercih ettikleri ilk adres, sağlık çalışanlarının kariyer hedeflerinin merkezinde referans gösterilen öncü bir kurum olmak.

İnsan sağlığını koruma ve geliştirme görevini nitelikli, çağdaş ve bilimsel esaslar çerçevesinde etik değerlere bağlı, hasta ve hasta haklarına saygılı "BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ" ilkesini benimsemiş nitelikli ve uzman kadromuzla "KANITA DAYALI SAĞLIK HİZMETİ" sunmak

Hasta ve hasta yakını memnuniyeti odaklı

"İYİYE, EN İYİYE, HEP BİRLİKTE, ELELE"

İlkesiyle katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla tüm çalışanlarımızın motivasyonu arttırmak ve performansı yükseltmek

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayarak, çalışanlarımızın ve hizmetten yararlanan hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini ölçmek, memnuniyetlerin yükseltilmesini ve sürekliliğini sağlamak,

Kalite hedeflerimizi ulaşabilmek için gerekli çalışmaları planlamak organize etmek, izlemek, değerlendirmek

İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak

Kurumun süreçlerini tanımlamak, süreç sorumlularını tespit etmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlamak,

Kalite ekiplerinde görev alacak personelin ve tüm çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,

Kalite iyileştirme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,

Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,

Hasta bakım kalitesinin ve kurumsal performansın geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak,

Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla ölçütler geliştirmek ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirmek,

Kalite ekipleri ve birimler tarafından hazırlanan dokümanları kontrol ederek ve yayımlayarak "KONTROL EDİLEBİLİR BİR DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ" oluşturmak.

Hedeflerimiz

  • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek, kalitede önder olmak ve sürdürmek,
  • Çalışanlarımıza yönelik zorunlu eğitimler hariç olmak üzere yılda en az 40 saat eğitim programı düzenlemek,
  • Temizlik personelini ve hastaları sürekli eğiterek hastanemizdeki enfeksiyon oranını %1,5’in altında tutmak
  • Yatan hasta / hasta yakını memnuniyetini %80,poliklinik ve acil hasta memnuniyetini %75 üzerinde tutmak,
  • Çalışan memnuniyetini %75 ve üzerinde tutmak,
  • Hizmet süreçlerini değerlendirerek, süreçleri standartlara uygun hale getirmek
  • Çalışanlarımızı çalışan güvenliğine yönelik olarak her yıl sağlık taramasına tabi tutmak ve gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlamak uygulamak değerlendirmek,
  • Akılcı ilaç kullanımına yönelik, farkındalık amaçlı hastane içi kapalı devre yayın sistemi ile eğitici programlar sunmak,
  • Tüm klinik ve polikliniklerimize hizmet alanlarıyla ilgili hasta ve yakınlarına verilmek üzere eğitici broşürleri hazırlamaktır.
Kalite Yönetim Ekibi
Yalçın ÖNDER

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER

Kalite Yönetim Birimi Sorumlu Merkez Müdür Yrd.

Hatice SOMUNCU

 

Hatice SOMUNCU

Kalite Yönetim Direktörü

Hülya SARAÇ

 

Hülya SARAÇ

Kalite Yönetim Birimi

Nagihan TÜVAR

 

Nagihan TÜVAR

Kalite Yönetim Birimi Sekreteri

Özdeğerlendirme Ekibi
Yalçın ÖNDER

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER

Kalite Yönetim Birimi Sorumlu Merkez Müdür Yrd.

Serhat KARAMAN

 

Doç. Dr. Serhat KARAMAN

Merkez Müdür Yrd.

İsmail Hakkı ERBİL

 

İsmail Hakkı ERBİL

Hastane Müdürü

Şenol KOCABAY

 

Şenol KOCABAY

Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

Engin KARAARSLAN

 

Engin KARAARSLAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Kalite Yönetim Birimleri
KURUMSAL HİZMETLER / KURUMSAL YAPI / MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (BAŞHEKİMLİK) /
Nihat ULUOCAK

 

Prof. Dr. Nihat ULUOCAK

Merkez Müdürü

Faruk KUTLUTÜRK

 

Prof. Dr. Faruk KUTLUTÜRK

Merkez Müdür Yardımcısı

Serhat KARAMAN

 

Doç. Dr. Serhat KARAMAN

Merkez Müdür Yardımcısı

Eyüp Çağatay ZENGİN

 

Doç. Dr. Eyüp Çağatay ZENGİN

Merkez Müdür Yardımcısı

Yalçın ÖNDER

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER

Merkez Müdür Yardımcısı

KURUMSAL HİZMETLER / KURUMSAL YAPI / HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ /
İsmail Hakkı ERBİL

 

İsmail Hakkı ERBİL

Hastane Müdürü

Ahmet BAKIR

 

Ahmet BAKIR

Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet AYTEKİN

 

Ahmet AYTEKİN

Hastane Müdür Yardımcısı

Mehmet Akif DEMİREL

 

Mehmet Akif DEMİREL

Hastane Müdür Yardımcısı

Mehmet YILMAZ

 

Mehmet YILMAZ

Hastane Müdür Yardımcısı

KURUMSAL HİZMETLER / KURUMSAL YAPI / BAŞHEMŞİRELİK /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / KALİTE YÖNETİM BİRİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / NÖROLOJİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ÇOCUK CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KADIN DOĞUM KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / K.B.B. KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ÜROLOJİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ONKOLOJİK CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KALP VE DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / DAHİLİYE KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / GÜNÜBİRLİK /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / DERMATOLOJİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / PSİKİYATRİ KLİNİĞİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KEMOTERAPİ ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / HEMODİYALİZ ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / TPN ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ENDOSKOPİ HİZMETLERİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ÇOCUK YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / DOĞUM SALONU /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ACİL SERVİS /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ACİL SERVİS 1. SEVİYE YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ÇOCUK ACİL /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / TRANSFÜZYON MERKEZİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / STERİLİZASYON /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / AMELİYATHANE /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KVC YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / DAHİLİ YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / CERRAHİ YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / II. SEVİYE YOĞUN BAKIM /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KORONER ANJİO ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / POLİKLİNİK HİZMETLERİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / EKO-EFOR-HOLTER /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / SFT-ALERJİ LABORATUVARI /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ODYOLOJİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / MERKEZ LABORATUVARI /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / BİYOKİMYA LABORATUVARI /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / KAN ALMA /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / PATOLOJİ LABORATUVARI /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / RADYOLOJİ ÜNİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / ESWL /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / NÜKLEER TIP /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / RADYASYON ONKOLOJİSİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI / PALYATİF BAKIM MERKEZİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / EĞİTİM KOMİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / KALİTE YÖNETİMİ / TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ /
KURUMSAL HİZMETLER / DÖKÜMAN YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / DÖKÜMAN YÖNETİMİ / PANO SORUMLULARI /
KURUMSAL HİZMETLER / RİSK YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / MAVİ KOD YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / PEMBE KOD YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / BEYAZ KOD YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ /
KURUMSAL HİZMETLER / ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ / EĞİTİM YÖNETİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / SOSYAL SORUMLULUK /
KURUMSAL HİZMETLER / SOSYAL SORUMLULUK / ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ /
KURUMSAL HİZMETLER / SOSYAL SORUMLULUK / BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİSYONU /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / HASTA DENEYİMİ / HASTA HAKLARI BİRİMİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / HASTA DENEYİMİ / HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / HASTA DENEYİMİ / SOSYAL HİZMET BİRİMİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / HİZMETE ERİŞİM / HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME DANIŞMA BİRİMİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / HİZMETE ERİŞİM / HASTA MEMNUNİYET ANKET SORUMLULARI /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / YAŞAM SONU HİZMETLER /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI / ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI / ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ /
HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER / SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI / ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETLERİ SORUMLULARI /
SAĞLIK HİZMETLERİ / HASTA BAKIMI /
SAĞLIK HİZMETLERİ / HASTA BAKIMI / NUTRİSYON DESTEK EKİBİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / İLAÇ YÖNETİMİ / İLAÇ YÖNETİM EKİBİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / İLAÇ YÖNETİMİ / AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / İLAÇ YÖNETİMİ / ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / İLAÇ YÖNETİMİ / FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU /
SAĞLIK HİZMETLERİ / ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ / ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / STERİLİZASYON HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / TRANSFÜZYON HİZMETLERİ / TRANSFÜZYON KOMİTESİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / TRANSFÜZYON HİZMETLERİ / TRANSFÜZYON MERKEZİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / NÜKLEER TIP /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / RADYASYON ONKOLOJİSİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / AMELİYATHANE /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / KORONER ANJİOGRAFİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / ENDOSKOPİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / RADYASYON GÜVENLİĞİ / ESWL /
SAĞLIK HİZMETLERİ / ACİL SERVİS / YETİŞKİN ACİL SERVİS /
SAĞLIK HİZMETLERİ / ACİL SERVİS / ÇOCUK ACİL SERVİS /
SAĞLIK HİZMETLERİ / AMELİYATHANE /
SAĞLIK HİZMETLERİ / YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ / YOĞUN BAKIM STANDARTİZASYON KURULU /
SAĞLIK HİZMETLERİ / YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ / YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ / ÇOCUK YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / DOĞUM HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / DİYALİZ ÜNİTESİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / PSİKİYATRİ HİZMETLERİ /
SAĞLIK HİZMETLERİ / MERKEZ LABORATUVARI /
SAĞLIK HİZMETLERİ / BİYOKİMYA LABORATUVARI /
SAĞLIK HİZMETLERİ / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI /
SAĞLIK HİZMETLERİ / PATOLOJİ LABORATUVARI /
DESTEK HİZMETLERİ / TESİS YÖNETİMİ / BİNA TURLARI EKİBİ /
DESTEK HİZMETLERİ / TESİS YÖNETİMİ / TESİS YÖNETİM EKİBİ /
DESTEK HİZMETLERİ / TESİS YÖNETİMİ / TESİS YÖNETİMİ ALT BİRİM SORUMLULARI /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / TEMİZLİK KONTROL EKİBİ /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / MUTFAK HİZMETLERİ /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / BEBEK EMZİRME ODASI /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / GÜVENLİK /
DESTEK HİZMETLERİ / OTELCİLİK HİZMETLERİ / GÜVENLİK KAMERA ODASI /
DESTEK HİZMETLERİ / BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / SATINALMA /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / AYNİYAT /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / PLANLAMA /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / DEPO /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ /
DESTEK HİZMETLERİ / MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ / HASTA BAŞI TEST CİHAZI SORUMLULARI /
DESTEK HİZMETLERİ / TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ /
DESTEK HİZMETLERİ / ATIK YÖNETİMİ /
DESTEK HİZMETLERİ / DIŞ KAYNAK KULLANIMI /
DESTEK HİZMETLERİ / GÖSTERGELERİN İZLENMESİ /
DESTEK HİZMETLERİ / GÖSTERGELERİN İZLENMESİ / KLİNİK KALİTE KOMİSYONU /
Eğitimler

Eğitim içeriklerine sadece yerel ağdan ulaşılabilmektedir.

2017 ve sonrası Eğitim planları için lütfen intranetPORT'u kontrol edin.

Eğer kurum içerisindeyseniz buraya tıklayarak eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

İyi Uygulama Örnekleri


İçerik hazırlanmaktadır.