SAĞ BANNER

Kurumsal Bilgilerimiz

K U R U M S  A L 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi 24 Kasım 1999 tarihinde, Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş,  Ocak 2002 tarihinde poliklinik, Ocak 2003 tarihinde ise yataklı servislerinde hasta kabulüne başlamıştır.  Eski Sağlık Meslek Lisesi binasında başlayan faaliyetlerimiz,  2010 yılı başında hizmete açılan iki yeni bina ile Ali Şevki Erek Yerleşkesinde yataklı servis, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimleri ile hizmetine devam etmiştir.    

Hastanemiz programlarını ve stratejik planlamalarını, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir sağlık kuruluşu farkındalığı ile bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek,  merkezimize sürekli artan hasta taleplerini dikkate alarak sağlık yatırımlarını yapmaktadır. 2013 yılının ikici yarısında kimyasal tedavi ünitesi hasta Kabul etmeye başlamış, 03.01.2014 tarihinde doğum salonu (4 travay odalı), çocuk acil servisi ve 15.01.2014 tarihli valilik oluru ile 2. basamak çocuk yoğun bakım (12 yatak ) , 9 yatağı bulunan yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kapasite artırımına giderek tescilli 16 üçüncü basamak, 5 ikinci basamak olmak üzere toplamda 21 yatak ile hizmet vermektedir. Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp ünitelerini 2014 yılının ilk yarısında bölge halkına ve çevre illerinin hizmetine sunulmuş olup,  radyasyon onkoloji ve nükleer tıp merkezi ile birlikte; son dönem kanser hastalarına yönelik olarak; palyatif bakım merkezi çalışmaları birlikte yürütülmüş, Üniversitemiz Senatosunun 24.01.2014/01.03 kararı ile palyatif bakım merkezi kurulmuş olup, iç mekan düzenleme çalışmaları ile birlikte Öğretim Üyelerimizden ve diğer Sağlık Personelinden oluşan kadrosuyla eğitim çalışmalarını tamamlamış,  2015 yılı ikinci yarısından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 2016 yılı sonlarına doğru Sağlık Bakanlığından tescil işlemleri gerçekleşmiştir. 19.11.2013 tarihinde yapımına başlanılan 400 yataklı C Blok servisler binası toplamda kapalı alan 25500 m²  den 32000 m²,  (oturma alanı 4756 m2, H blok dahil) çıkartılarak yatak sayısı 501 çıkartılmış, 2016 yılı ikinci yarısından sonra hizmet vermeye başlamıştır. 

2019 yılında 501 hasta yatağı 88 yoğun bakım yatağı,(tescili yatak sayısı 585 ), 12 Palyatif Bakım yatağı ile reelde 601 hasta yatağı ile hizmetine vermekte iken artan hasta talebi ile yoğun bakım ve palyatif yatak sayılarımızda yapılan fiziki düzenleme ile palyatif akım yatağımızla birlikte 513 olan hasta yatağımızı 519’a,   88 olan yoğun bakım yatak sayımızı 96 yatağa çıkartarak toplamda 615 yatak sayısı için tescil alınmış ve hizmet vermeye başlamıştır.  Hale hazırda yer tahsisi ile birlikte tescili alınan 14 adet III basamak yoğun bakım yatağını da hizmete açmayı planlamaktayız.

Hastane Yönetimi olarak poliklinik yenileme çalışmalarını devam etmekle birlikte,  2018 yılı ortalarında 55 poliklinik, yeni Merkez Laboratuvarı, Hemodiyaliz Merkezi, öğretim üyesi odaları ile B Blok hizmet binasında faaliyetlerini bir üst seviyeye çıkarmıştır. Yine 2018 yılında 8 ameliyat odası ile hizmet vermekte olan ameliyathanemizde cerrahi işlemlerin daha kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için 9 oda ilave edilmiş ve toplam ameliyat oda sayısı 17 çıkartılmıştır. Merkez Müdürlüğümüzde 2019 yılı sonu itibari ile tüm ameliyat odalarımız hizmete hazır hale getirilmiştir. 

2019 yılı içerisinde Sağlık Turizmi alanında sertifikasyon işlemleri tamamlanmış ve "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alınarak Türkiye'de sağlık turizmi alanında hizmet veren sayılı hastaneler arasında girmiştir.

Hedefimiz, değer üreten Üniversitemiz içinde yaklaşık 136 öğretim üyesi 154 Araştırma Görevlisi ile hizmet veren,  kurum olarak daha sağlıklı yaşam ve toplum için; kaynaklarımızı, yatırımlarımızı, emeklerimizi, projelerimizi en verimli şekilde ortaya koyarak topluma en kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında Fakültemizin lisans ve tıpta uzmanlık öğrencilerini de geleceğin hekimleri ve uzmanları olarak en güzel şekilde eğitmek, onları insani değerlerle donanmış şekilde geleceğe hazırlamaktır.   

Misyonumuz

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisiyle örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikli tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

Etik değerlere bağlı, nitelikli çalışma ekibi ile teknolojik altyapısını sürekli güncelleyen, tedavi edici uygulamaları yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, sağlık hizmetlerinde öncü politikaları geliştirerek hizmet vermek.

Temel Değerlerimiz

Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, Din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin eşit hizmet sunmak, Hasta haklarına saygılı olmak, Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, Yeniliklere açık olmak, Şeffaflık, Katılımcılık. Takım bilinci, Sorumluluk bilinci, Hesap verebilirlik, Etik değerlere bağlı olmak, Girişimcilik, Liyakat, Veriye ve bilgiye dayalı karar almak, Güvenirlilik, Sürekli iyileştirme, Kalite anlayışı, Toplumsal sorumluluk, Saygılı ve hoşgörülü olmak, Verimlilik, Çevre bilinci.

Yönetmelikler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

İLAVE ÜCRET UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

Prof. Dr. Nihat ULUOCAK
Başhekim

Prof. Dr. Faruk KUTLUTÜRK
Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Serhat KARAMAN
Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet Cemal PAZARLI
Başhekim Yardımcısı

Doç. Dr. Eyüp Çağatay ZENGİN
Başhekim Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÖNDER
Başhekim Yardımcısı

İsmail Hakkı ERBİL
Hastane Müdürü

Ahmet AYTEKİN
Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet BAKIR
Hastane Müdür Yardımcısı

Mehmet Akif DEMİREL
Hastane Müdür Yardımcısı

Mehmet YILMAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

Şenol KOCABAY
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

İlknur ÖZ
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı

Serpil AZNİK
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı

Nihal ALAN
Hemşirelik Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı

 

ADRES

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi

Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad.

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Merkez/TOKAT

 

E-MAIL

 

Eposta: hastane@gop.edu.tr

Satınalma: h.satinalma@gop.edu.tr

 

TELEFON

 

Telefon: 0 356 212 95 00

Başhekimlik Faks: 0 356 212 21 42

Satınalma İhale ve Bakım Onarım Faks: 0 356 213 38 30

Satınalma Yatan Hasta Faks: 0 356 212 95 64

Satınalma İhale (İlaç ve Sarf) Faks: 0 356 212 98 08

Randevu: 0 356 214 44 00

Özel Muayene Sekreterliği: 0 356 214 50 50

WhatsApp İletişim Hattı: 0 356 214 44 00

 

Kuruma Ulaşım

 

  • Dolmuş: Belediye otobüslerinin 101 ve 102 numaralı güzergah taşıtları.

  • Havayolu: Havaalanından taksi yada Havaalanı servisi ile.

  • Şehirlerarası Otobüs: Tokat Otogar İşletmesinden taksi ile.

  • Ticari Taksi: Şehrin heryerinden.