SAĞ BANNER

Mesai Dışı Öğretim Üyesi Muayenesi

Özel Muayene İşlemleri

Hastanemizde özel muayene işlemleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'ne göre yapılmaktadır.

YASAL MEVZUAT: Sağlık Uygulama Tebliği 2013 MADDE 1.9.1.b: İLAVE ÜCRET ÖDENMESİ: Yüksek Öğretim Kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir.

Özel muayene randevusu için (356) 214 50 50 telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Özel Muayene yapan bölümler:
 • BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • FİZİK TEDAVİ ANABİLİM DALI
 • GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
 • KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 • NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 • NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ÜROLOJİ ANABİLİM DALI