444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr. Mustafa SÜREN

Prof. Dr. Mustafa SÜREN
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Serkan KARAMAN

Prof. Dr. Serkan KARAMAN
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Tuğba KARAMAN

Doç. Dr. Tuğba KARAMAN
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hakan TAPAR

Doç. Dr. Hakan TAPAR
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap GÜRLER BALTA

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap GÜRLER BALTA
Öğretim Üyesi

Dr. Ali GENÇ

Dr. Ali GENÇ
Araştırma Görevlisi

Dr. Zübeyde ATEŞOĞLU YARDIMCI

Dr. Zübeyde ATEŞOĞLU YARDIMCI
Araştırma Görevlisi

Dr. Emrah AKSÜT

Dr. Emrah AKSÜT
Araştırma Görevlisi

Dr. Hüseyin ÖZTÜRK

Dr. Hüseyin ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi

Dr. Uğur AVCI

Dr. Uğur AVCI
Araştırma Görevlisi

Dr. Taha Burak BULUT

Dr. Taha Burak BULUT
Araştırma Görevlisi

Dr. Murat ÜNAL

Dr. Murat ÜNAL
Araştırma Görevlisi

Dr. Tuğba AÇIKGÖZ

Dr. Tuğba AÇIKGÖZ
Araştırma Görevlisi

Dr. Kazım ÇİÇEK

Dr. Kazım ÇİÇEK
Araştırma Görevlisi

Dr. Cihat AYAZ

Dr. Cihat AYAZ
Araştırma Görevlisi

Dr. Kübra AÇIKEL

Dr. Kübra AÇIKEL
Araştırma Görevlisi

Dr. Yusuf Güvenç SERT

Dr. Yusuf Güvenç SERT
Araştırma Görevlisi

Dr. Osman DAL

Dr. Osman DAL
Araştırma Görevlisi

Dr. Ayten ATEŞ

Dr. Ayten ATEŞ
Araştırma Görevlisi

Dr. Ömer Faruk BOLEL

Dr. Ömer Faruk BOLEL
Araştırma Görevlisi

Dr. Kübra ÇOBAN

Dr. Kübra ÇOBAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Pelin ALKAN ÖZKARA

Dr. Pelin ALKAN ÖZKARA
Araştırma Görevlisi

 

Tüm Bölümler

A

Acil Tıp
Acil Servis Ünitesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
İlaç Danışma Polikliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anestezi Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ç

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil Servisi
Çocuk Yoğun Bakım
Neonatoloji
TPN Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diğer Birimler
1.Basamak Yoğun Bakım
2.Basamak Yoğun Bakım
3.Basamak Yoğun Bakım
Ameliyathane
Günübirlik Cerrahi Servisi
Kan Transfüzyon Merkezi
Kornea Bankası
Merkezi Sterilizasyon
Organ ve Doku Bağış Birimi
Özel Muayene Birimi
Palyatif Bakım Ünitesi
Sağlık Turizmi

E

Enfeksiyon Hastalıkları

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ünitesi

G

Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Endoskopi Ünitesi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Sigara Bırakma Polikliniği
Uyku Laboratuvarı
Göz Hastalıkları

İ

İç Hastalıkları
Diyaliz Ünitesi
Diyet Polikliniği
Endokrin
Gastroenteroloji
Kemoterapi Ünitesi
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğumhane
Kalp ve Damar Cerrahisi
KVC Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Kardiyoloji Anjio Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

M

Merkez Laboratuvarı
Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
İmmünoloji ve Seroloji, Tüberküloz Laboratuvarı
Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

N

Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp Ünitesi

O

Ortopedi ve Travmatoloji

P

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

R

Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi Ünitesi
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikolog

T

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik Ünitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Ü

Üroloji
Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi