444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

İç Hastalıkları

Prof. Dr. Faruk KUTLUTÜRK

Prof. Dr. Faruk KUTLUTÜRK
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Türker TAŞLIYURT

Prof. Dr. Türker TAŞLIYURT
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şafak ŞAHİN

Doç. Dr. Şafak ŞAHİN
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Abdullah Özgür YENİOVA

Doç. Dr. Abdullah Özgür YENİOVA
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşe KEFELİ

Doç. Dr. Ayşe KEFELİ
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN

Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla UZUN
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kevser DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Kevser DEMİR
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAŞAK
Öğretim Üyesi

Dr. Melike TAŞDELEN

Dr. Melike TAŞDELEN
Araştırma Görevlisi

Dr. Meryem TUNÇ

Dr. Meryem TUNÇ
Araştırma Görevlisi

Dr. Ali AKIN

Dr. Ali AKIN
Araştırma Görevlisi

Dr. Özden UZUN

Dr. Özden UZUN
Araştırma Görevlisi

Dr. Muhterem ÇITIR

Dr. Muhterem ÇITIR
Araştırma Görevlisi

Dr. Münir Yasin BİLGİN

Dr. Münir Yasin BİLGİN
Araştırma Görevlisi

Dr. Emrah GÜLYAŞAR

Dr. Emrah GÜLYAŞAR
Araştırma Görevlisi

Dr. Cemile Hatun ZANLIER

Dr. Cemile Hatun ZANLIER
Araştırma Görevlisi

Dr. Fuat ALBAYRAM

Dr. Fuat ALBAYRAM
Araştırma Görevlisi

Dr. Samet ÖZCAN

Dr. Samet ÖZCAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Özge BÜYÜKAHISHA

Dr. Özge BÜYÜKAHISHA
Araştırma Görevlisi

Dr. Murat TOK

Dr. Murat TOK
Araştırma Görevlisi

Dr. Feyyaz ONAYRILI

Dr. Feyyaz ONAYRILI
Araştırma Görevlisi

Dr. Osman ŞAHİN

Dr. Osman ŞAHİN
Araştırma Görevlisi

Dr. Melih ÇALIŞKAN

Dr. Melih ÇALIŞKAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Çağdaş AKKAYA

Dr. Çağdaş AKKAYA
Araştırma Görevlisi

Dr. Meltem TOPRAK YILDIZ

Dr. Meltem TOPRAK YILDIZ
Araştırma Görevlisi

Dr. Ali ŞAHİN

Dr. Ali ŞAHİN
Araştırma Görevlisi

 

Tüm Bölümler

A

Acil Tıp
Acil Servis Ünitesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
İlaç Danışma Polikliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anestezi Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ç

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil Servisi
Çocuk Yoğun Bakım
Neonatoloji
TPN Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diğer Birimler
1.Basamak Yoğun Bakım
2.Basamak Yoğun Bakım
3.Basamak Yoğun Bakım
Ameliyathane
Günübirlik Cerrahi Servisi
Kan Transfüzyon Merkezi
Kornea Bankası
Merkezi Sterilizasyon
Organ ve Doku Bağış Birimi
Özel Muayene Birimi
Palyatif Bakım Ünitesi
Sağlık Turizmi

E

Enfeksiyon Hastalıkları

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ünitesi

G

Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Endoskopi Ünitesi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Sigara Bırakma Polikliniği
Uyku Laboratuvarı
Göz Hastalıkları

İ

İç Hastalıkları
Diyaliz Ünitesi
Diyet Polikliniği
Endokrin
Gastroenteroloji
Kemoterapi Ünitesi
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğumhane
Kalp ve Damar Cerrahisi
KVC Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Kardiyoloji Anjio Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

M

Merkez Laboratuvarı
Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
İmmünoloji ve Seroloji, Tüberküloz Laboratuvarı
Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

N

Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp Ünitesi

O

Ortopedi ve Travmatoloji

P

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

R

Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi Ünitesi
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikolog

T

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik Ünitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Ü

Üroloji
Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi