444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Nöroloji

Prof. Dr. Semiha Gülsüm KURT

Prof. Dr. Semiha Gülsüm KURT
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Dürdane AKSOY

Prof. Dr. Dürdane AKSOY
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Betül ÇEVİK

Doç. Dr. Betül ÇEVİK
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan SÜMBÜL

Dr. Öğr. Üyesi Orhan SÜMBÜL
Öğretim Üyesi

Dr. Ersin AKTAŞ

Dr. Ersin AKTAŞ
Araştırma Görevlisi

Dr. Abdülrahim BAĞMANCI

Dr. Abdülrahim BAĞMANCI
Araştırma Görevlisi

Dr. Azize İPEKBAYRAK

Dr. Azize İPEKBAYRAK
Araştırma Görevlisi

Dr. Hicret Betül AKDAĞ

Dr. Hicret Betül AKDAĞ
Araştırma Görevlisi

Dr. Hatice BABAOĞLAN

Dr. Hatice BABAOĞLAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Deniz SERİN

Dr. Deniz SERİN
Araştırma Görevlisi

Dr. Yakup GÖNÜLAL

Dr. Yakup GÖNÜLAL
Araştırma Görevlisi

Dr. Ceylan CARIK

Dr. Ceylan CARIK
Araştırma Görevlisi

 

Tüm Bölümler

A

Acil Tıp
Acil Servis Ünitesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
İlaç Danışma Polikliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anestezi Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ç

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil Servisi
Çocuk Yoğun Bakım
Neonatoloji
TPN Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diğer Birimler
1.Basamak Yoğun Bakım
2.Basamak Yoğun Bakım
3.Basamak Yoğun Bakım
Ameliyathane
Günübirlik Cerrahi Servisi
Kan Transfüzyon Merkezi
Kornea Bankası
Merkezi Sterilizasyon
Organ ve Doku Bağış Birimi
Özel Muayene Birimi
Palyatif Bakım Ünitesi
Sağlık Turizmi

E

Enfeksiyon Hastalıkları

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ünitesi

G

Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Endoskopi Ünitesi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Sigara Bırakma Polikliniği
Uyku Laboratuvarı
Göz Hastalıkları

İ

İç Hastalıkları
Diyaliz Ünitesi
Diyet Polikliniği
Endokrin
Gastroenteroloji
Kemoterapi Ünitesi
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğumhane
Kalp ve Damar Cerrahisi
KVC Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Kardiyoloji Anjio Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

M

Merkez Laboratuvarı
Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
İmmünoloji ve Seroloji, Tüberküloz Laboratuvarı
Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

N

Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp Ünitesi

O

Ortopedi ve Travmatoloji

P

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

R

Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi Ünitesi
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikolog

T

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik Ünitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Ü

Üroloji
Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi