444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Radyoloji

Prof. Dr. Erkan GÖKÇE

Prof. Dr. Erkan GÖKÇE
Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY

Prof. Dr. Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatih ÇELİKYAY

Doç. Dr. Fatih ÇELİKYAY
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Eda ALBAYRAK

Doç. Dr. Eda ALBAYRAK
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zafer ÖZMEN

Doç. Dr. Zafer ÖZMEN
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fatma AKTAŞ

Doç. Dr. Fatma AKTAŞ
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat BEYHAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat BEYHAN
Öğretim Üyesi

Dr. Sevgi SAĞLAM

Dr. Sevgi SAĞLAM
Araştırma Görevlisi

Dr. Serdar AKTI

Dr. Serdar AKTI
Araştırma Görevlisi

Dr. Meral Gizem AKBAŞ

Dr. Meral Gizem AKBAŞ
Araştırma Görevlisi

Dr. Muhammed Erkam ÇEKER

Dr. Muhammed Erkam ÇEKER
Araştırma Görevlisi

Dr. Vahit AYAN

Dr. Vahit AYAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Muhammet Furkan BATTAL

Dr. Muhammet Furkan BATTAL
Araştırma Görevlisi

Dr. Sakine SARMAN

Dr. Sakine SARMAN
Araştırma Görevlisi

Dr. Zeynep Ülkü ÖZTÜRK

Dr. Zeynep Ülkü ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi

Dr. Kubilay KANAT

Dr. Kubilay KANAT
Araştırma Görevlisi

Dr. Ece BUDAY

Dr. Ece BUDAY
Araştırma Görevlisi

 

Tüm Bölümler

A

Acil Tıp
Acil Servis Ünitesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
İlaç Danışma Polikliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anestezi Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ç

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil Servisi
Çocuk Yoğun Bakım
Neonatoloji
TPN Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diğer Birimler
1.Basamak Yoğun Bakım
2.Basamak Yoğun Bakım
3.Basamak Yoğun Bakım
Ameliyathane
Günübirlik Cerrahi Servisi
Kan Transfüzyon Merkezi
Kornea Bankası
Merkezi Sterilizasyon
Organ ve Doku Bağış Birimi
Özel Muayene Birimi
Palyatif Bakım Ünitesi
Sağlık Turizmi

E

Enfeksiyon Hastalıkları

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ünitesi

G

Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Endoskopi Ünitesi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Sigara Bırakma Polikliniği
Uyku Laboratuvarı
Göz Hastalıkları

İ

İç Hastalıkları
Diyaliz Ünitesi
Diyet Polikliniği
Endokrin
Gastroenteroloji
Kemoterapi Ünitesi
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğumhane
Kalp ve Damar Cerrahisi
KVC Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Kardiyoloji Anjio Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

M

Merkez Laboratuvarı
Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
İmmünoloji ve Seroloji, Tüberküloz Laboratuvarı
Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

N

Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp Ünitesi

O

Ortopedi ve Travmatoloji

P

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

R

Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi Ünitesi
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikolog

T

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik Ünitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Ü

Üroloji
Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi