444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Namık ÖZKAN

Prof. Dr. Namık ÖZKAN
Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeki ÖZSOY

Dr. Öğr. Üyesi Zeki ÖZSOY
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DAŞIRAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DAŞIRAN
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIRIM
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Celil UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi Celil UĞURLU
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami BOSTAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami BOSTAN
Öğretim Üyesi

Dr. Uğur ÖZSOY

Dr. Uğur ÖZSOY
Araştırma Görevlisi

Dr. Ali İhsan SAĞLAM

Dr. Ali İhsan SAĞLAM
Araştırma Görevlisi

Dr. Sinan Cem GÜL

Dr. Sinan Cem GÜL
Araştırma Görevlisi

Dr. Salih YILMAZ

Dr. Salih YILMAZ
Araştırma Görevlisi

Dr. Asım KOCABAY

Dr. Asım KOCABAY
Araştırma Görevlisi

Dr. Mevlüt YORDANAGİL

Dr. Mevlüt YORDANAGİL
Araştırma Görevlisi

 

Tüm Bölümler

A

Acil Tıp
Acil Servis Ünitesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
İlaç Danışma Polikliniği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anestezi Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Ç

Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2.Basamak Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil Servisi
Çocuk Yoğun Bakım
Neonatoloji
TPN Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar
Diğer Birimler
1.Basamak Yoğun Bakım
2.Basamak Yoğun Bakım
3.Basamak Yoğun Bakım
Ameliyathane
Günübirlik Cerrahi Servisi
Kan Transfüzyon Merkezi
Kornea Bankası
Merkezi Sterilizasyon
Organ ve Doku Bağış Birimi
Özel Muayene Birimi
Palyatif Bakım Ünitesi
Sağlık Turizmi

E

Enfeksiyon Hastalıkları

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ünitesi

G

Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Endoskopi Ünitesi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Sigara Bırakma Polikliniği
Uyku Laboratuvarı
Göz Hastalıkları

İ

İç Hastalıkları
Diyaliz Ünitesi
Diyet Polikliniği
Endokrin
Gastroenteroloji
Kemoterapi Ünitesi
Nefroloji
Tıbbi Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doğumhane
Kalp ve Damar Cerrahisi
KVC Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Kardiyoloji Anjio Ünitesi
Koroner Yoğun Bakım
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

M

Merkez Laboratuvarı
Bakteriyoloji, Kültür, Viroloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı
Hematoloji Laboratuvarı
Hormon ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
İmmünoloji ve Seroloji, Tüberküloz Laboratuvarı
Parazitoloji, İmmünoloji ve Seroloji Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

N

Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp Ünitesi

O

Ortopedi ve Travmatoloji

P

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

R

Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi Ünitesi
Radyoloji
Girişimsel Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikolog

T

Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik Ünitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

Ü

Üroloji
Tanı - Tedavi ve Taş Kırma (ESWL) Merkezi