444 77 60 - Randevu: 214 44 00 - Özel Muayene: 214 50 50

Hasta Yakınları ve Ziyaretçilerin Dikkatine

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle, hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik bir dizi önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta ziyaretleri 2020 yılı Mart ve Nisan ayları boyunca aşağıda belirlenen kurallara göre yapılacaktır;

HASTA ZİYARETLERİNİN

*Mesai saatleri içerisinde yapılmamasına

*Her gün saat 19:00-20:00 (AKŞAM) arasında, her hasta için 1 (bir) kişi ile sınırlı tutulmasına

*Yoğun Bakım ve palyatif bakım servislerinde ziyaretin yasaklanmasına

*Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak, mümkünse aynı kişi (azami iki farklı kişi) tarafından sağlanmasına karar verilmiştir.

Bu uygulamaya 14 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Hasta yakınları ve ziyaretçilerimizin hasta yararını gözeterek alınan önlemlere uymaları, sağlık personeline karşı ısrarcı tutum izlememelerini ve yardımcı olmalarını rica ederiz.

Ayrıca; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 için hazırlanmış internet sayfasına buradaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

BAŞHEKİMLİK

Daha Fazla Göster