Sağlıklı yaşam sunmak olarak tanımlanabilecek olan sağlık turizmini 3 başlıkta toplayabiliriz.

 • Tıp Turizmi (Medikal Turizm)
 • Termal Turizm (Kaplıca Turizmi)
 • Yaşlı ve Engelli Turizmi

SAĞLIK TURİZMİ

Son yıllarda yükseliş trendini hızla sürdüren “Sağlık Turizmi” Dünyada ve ülkemizde çok önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak yerini almıştır.

Kişilerin sıhhatlerini korumak, şifa bulmak ve tedavi olmak amacıyla ülkeler arası yaptıkları seyahatlerin tamamı “Sağlık Turizmi” olarak tanımlanmaktadır.

Sağlık turizmi hizmetleri hem hastayı iyileştirmeyi hem de ailelerine farklı hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik maliyetlerinin yükselmesi sosyal güvenlik kurumlarının ödemelerini zorlamakta ve bu da özel sağlık kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının farklı ülkelerde uygun maliyetli kaliteli hizmet sunan kuruluşlarla bağlantılar kurmalarına neden olmaktadır.

1990'lar sonu itibari ile kamu hastaneleri ile beraber özel sağlık kuruluşlarının da sağlık alanında ciddi yatırımlar yapmaları Dünya’nın dört bir yanından ülkemize tedavi olmak için gelen turist sayısını arttırmıştır. Avrupa standartlarını yakalamayı başaran özel sağlık kuruluşları ile tıbbi yatırımlarını ve yetişmiş kaliteli sağlık personelini bir araya getirmeyi başaran kuruluşlarımız sağlık turizmi alanında Dünyanın seçilen merkezleri arasına girmeye başlamışlardır.

Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, Avrupa ve Amerika’da sağlık maliyetlerinin yükselmesi, sağlık hizmetinden para kazanmayı hedefleyen ülkeler için yeni bir sektör oluşturmuş ve sağlık turizmi Dünyada en önde gelen sektörler arasında en dinamik olanı olmayı başarmıştır.

Sağlık turizminden en büyük payı alan ülkelerin başında Singapur, Hindistan, Tayland, Malezya gibi Uzakdoğu ülkeleri gelmektedir.

Dünya’nın en büyük sağlık akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 15 hastanesi olan Türkiye, bu sayıyı her sene arttırarak birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmiştir.

Her ülkenin Dünya standartlarını ülkesindeki sağlık kuruluşlarına yerleştirdiği kuruluşları vardır ve ülkemizde bu görevi Eylül 2007’de kurulan Ulusal Hastane Akreditasyon Derneği (UHAD) yerine getirmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ STANDARTLARI

 • Etik değerler çerçevesinde sağlık hizmeti sunmak
 • Fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir olmak
 • Sağlık hizmeti sunanlar ile sağlık hizmetine gereksinim duyanlar arasındaki kültürel iletişim
 • Fiziki standartlar
 • Yeterli tıbbi teknoloji
 • Uluslararası tıbbi teknolojiler
 • Uluslar arası ortak tedavi protokolleri
 • Yeterli bilgi teknolojileri
 • Ulaşım ve transfer standartları
 • Personel standardı

SAĞLIK TURİZMİ ORGANİZASYONU

Sağlık turizmi hasta evden çıkmadan evine dönene kadar ki süreci kapsamalıdır

Sigorta şirketleri ile koordinasyonlu çalışılmalıdır

Sağlık turizmi yapan kurum ve kuruluşların belirlenerek sertifikalandırılmalıdır

Paket programlar çerçevesinde sağlık hizmetleri ile turizm hizmetleri bir arada sunulmalıdır

Sağlık turizmi tanıtım programları ve kampanyaları çoğaltılmalıdır

Sağlık turizminde hizmet sunabilecek yardımcı kuruluşlara destek sağlanarak uluslar arası iş ve işlemlerde ortak çalışılarak kesintisiz hizmet sunulmalıdır

Sağlık Turizmi Kapsamında;

Sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşlar yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, gidiş-dönüş uçak bileti, özel araçlarla transfer, kaliteli otellerde konaklama, muayene, ön tektiler, ameliyat ve ameliyat sonrası kontroller, özel rehber eşliğinde turistik aktiviteler sunmaktadırlar.

Sağlık turizminin temel sebepleri;

 • Ülkesinde teknolojinin yetersizliği
 • Ülkesinde yetişmiş sağlık personelinin yetersizliği
 • Ülkesinde tedavi maliyetlerinin çok yüksek olması
 • Daha kaliteli hizmet alma isteği
 • Sağlık açısından iklim şartlarının ve coğrafi koşulların uygun olmaması
 • Uygulanacak medikal tedavinin çevresinde bilinmesini istememesi
 • Tedavi ve sonrasında turistik aktivitelerde bulunma isteği
 • Diğer ülkelerdeki daha az bürokratik işlemler